ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γεωδαισία Ι

Σε σχέση με το μάθημα Α' Εξαμήνου Γεωδαισία I

Για το παλιό πρόγραμμα σπουδών (ΤΕΙ)

1. Οι φοιτητές που χρωστούν θεωρία θα εξεταστούν όπως ακριβώς οι φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών (γραπτή εξέταση θεωρίας στα ίδια θέματα)

2. Όσοι χρωστούν εργαστήρια, δεν έχουν υποχρέωση παράδοσης θέματος. Θα εξεταστούν γραπτά για το Εργαστήριο με συνδυασμό ερωτήσεων (ανάπτυξης ή/και πολλαπλής επιλογής ή/και σωστού λάθους) και στην χρήση του τοπογραφικού εξοπλισμού. Ο βαθμός θα προκύψει αποκλειστικά από το συνδυασμό της παραπάνω εξέτασης.

3. Η εξέταση εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου.

Ο διδάσκων 

Νατσιόπουλος Δημήτριος

Κορυφή σελίδας