ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αναπλήρωση μαθημάτων κ. Ντούρου | Πέμπτη, 9/06/2022

Οι αναπληρώσεις των μαθημάτων θεωρίας θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. GIS I: Πέμπτη, 9/06/2022, 12.00

2. Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση ΙΙ, 9/06/2022, 14.30

Κορυφή σελίδας