ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Παλαιό ΠΠΣ - Πράξεις Τακτοποίησης & Αναλογισμοί Υποχρεώσεων (604) – διορθώσεις

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (604)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

 

Αύριο Σάββατο 5 Απριλίου, ώρες 14:00 – 17:00, θα γίνει μια επιπλέον διόρθωση στο εργαστρηριακό μάθημα.

Κορυφή σελίδας