ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γεωδαισία ΙΙΙ (Εργαστηριακό Τμήμα)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών ότι η παράδοση των ασκήσεων 1 και 2 θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας exams.topogeo.ihu.grέως την Κυριακή 13-06-2021. Οι φοιτητές θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα αρχείο με ονομασία το ΑΕΜ τους σε μορφή zipή rarμε τα εξής αρχεία:

Άσκηση 1:

1 αρχείο Excelμε όλες τις αναγωγές και τον υπολογισμό των υψομέτρων

1 αρχείο Excelμε την επίλυση της όδευσης

Τα αρχεία του project από το λογισμικό Netistμε την επίλυση της όδευσης χωρίς αφαίρεση παρατηρήσεων

Τα αρχεία του project από το λογισμικό Netistμε την επίλυση της όδευσης με την αφαίρεση παρατηρήσεων

Άσκηση 2:

Τα αρχεία του project από το λογισμικό Netistμε την επίλυση του δικτύου.

Τεχνική έκθεση που θα περιγράφεται για την άσκηση 1 ολόκληρη η διαδικασία επίλυσης της όδευσης, η στατιστική ανάλυση των απολύτων ελλείψεων εμπιστοσύνης (εύρος τιμών), η ανάλυση και αξιολόγηση των διαφορών στις συντεταγμένες για τις τρεις μεθόδους επίλυσης της όδευσης, καθώς επίσης και η επιλογή κατά τη κρίση του φοιτητή της μεθόδου. Για την άσκηση 2 θα περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία συνόρθωσης, με τους στατιστικούς ελέγχους (F-testκαι t-test) για ελεύθερο δίκτυο, πόσες και ποιες παρατηρήσεις αφαιρέθηκαν, και ποιες δεσμεύσεις κρατήθηκαν στα σταθερά σημεία ώστε να περνάει ο έλεγχος ένταξης. Επίσης, θα ακολουθήσει η στατιστική ανάλυση των απολύτων ελλείψεων εμπιστοσύνης (εύρος τιμών), καθώς επίσης και για ποια κλίμακα σχεδίασης είναι συμβατό το συγκεκριμένο δίκτυο.

Ο Διδάσκων

Κορυφή σελίδας