ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τμήματα του Εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» θα πραγματοποιείται σε δύο τμήματα, για τους φοιτητές του νέου προγράμματος σπουδών και συγκεκριμένα ως εξής:

Από Α – Λεπ.: τμήμα Ε1 – Τετάρτη 15.00 -17.00

Από Μαλ – Χατζη.: τμήμα Ε2 – Τετάρτη 17.00 -19.00

Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές του ΠΠΣ το εργαστήριο παρέχεται την Τετάρτη και ώρα 19.00 -21.00

Ο Διδάσκων

Ντούρος Κων/νος

 

Κορυφή σελίδας