ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τεχνικό - Τοπογραφικό Σχέδιο ΙΙ (εργαστηριακό τμήμα)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές η κατάταξη τους σε τμήματα.

Ε1 (15.00-17.00): Κατατάσσονται όλοι οι φοιτητές (παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών) που έχουν παρακολουθήσει το εργαστηριακό τμήμα έστω και μια φορά. Οι παρουσίες δεν είναι υποχρεωτικές.

Ε2 (19.00-21.00): Κατατάσσονται όλοι οι φοιτητές (παλαιού και νέου προγράμματος σπουδών) που παρακολουθούν το εργαστηριακό τμήμα για πρώτη. Οι παρουσίες είναι υποχρεωτικές.

Όλοι οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις νέες εργασίες και τις ημερομηνίες παράδοσης που θα ανακοινώνονται.

Ο διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος


 

Κορυφή σελίδας