ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Θεματική και Ψηφιακή Χαρτογραφία - Εξετάσεις Εργαστηρίου

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των εξετάσεων εργαστηρίου, στη διεύθυνση e-learningτου μαθήματος.

Εάν υπάρχει κάποιος φοιτητής, που παρέδωσε κανονικά τις ασκήσεις του (1-5) και δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω πρόγραμμα, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα στο cartogis2020@gmail.com

Υπενθυμίζεται, ότι για τις εξετάσεις θα πρέπει:

  1. Να συνδεθεί κάθε φοιτητής στην ώρα που έχει καθοριστεί στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων εργαστηρίων που έχει ανακοινωθεί ( https://zoom.us/j/96921473036#success )
  2. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης από ΗΥ
  3. Να υπάρχει σύνδεση και με ήχο και με κάμερα
  4. Να έχει διαθέσιμες όλες τις εργασίες που παρέδωσε, με όλα τους τα δεδομένα, σε μορφή που θα μπορεί να  φορτώνεται η κάθε άσκηση, στο αντίστοιχο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (ArcgisPROή DESKTOP).
  5. Εννοείται, πως γνωρίζει ο κάθε φοιτητής, το περιεχόμενο της κάθε άσκησης και τις ενέργειες που έκανε για το παραδοτέο κάθε μίας.

Παρά το γεγονός ότι ελήφθη υπόψη, το πρόγραμμα άλλων μαθημάτων που εξετάζονται την ίδια ημέρα, αν προκύπτει πρόβλημα με ταυτόχρονες εξετάσεις σε άλλο εργαστήριο, παρακαλείται ο φοιτητής να επικοινωνήσει με τον διδάσκοντα στο cartogis2020@gmail.com, για να εξεταστεί σε άλλο τμήμα.

Καλή επιτυχία!

Ο διδάσκων

Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης

 

 

Κορυφή σελίδας