ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Σημαντική ανακοίνωση εργαστηρίου Δορυφορικής Γεωδαισίας

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές ότι την Τρίτη 12-01-2021 και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις στο εργαστήριο της Δορυφορικής Γεωδαισίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξετάσεων του τμήματος (exams.topogeo.ihu.gr) καθώς επίσης και μέσω της πλατφόρμας διδασκαλίας Zoom. Όλοι οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να έχουν στη διάθεσή τους εκτός των υπολοίπων ενεργή την κάμερα και το μικρόφωνο του υπολογιστή τους. Η ύλη του εργαστηρίου πραγματεύεται όσα έχουν διδαχθεί περί χρήσης του λογισμικού επεξεργασίας και συνόρθωσης διανυσμάτων βάσης καθώς επίσης και η ανάγνωση και ερμηνεία αρχείων μετρήσεων τύπου Rinex και αρχείων εφημερίδων δορυφορικών τροχιών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.  Όσο αφορά τη παράδοση της 2ης εργασίας, θα πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη 20-01-2021 σε αντίστοιχη μορφή όπως πραγματοποιήθηκε η παράδοση της πρώτης εργασίας.

 

Ο Διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος


 

Κορυφή σελίδας