ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δορυφορική Γεωδαισία

Ανακοινώνεται ότι λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντα τα εργαστήρια την Τρίτη 20/10/2020 δεν θα πραγματοποιηθούν. Η αναπλήρωση τους θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική ανακοίνωση. Ο διδάσκων

 

Κορυφή σελίδας