ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική(Θ)

Δικαίωμα στην εξέταση του θεωρητικού μαθήματος της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στις 7/2 έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο αντίστοιχο εργαστηριακό μάθημα.
Όσοι φοιτητές έχουν βαθμό κάτω από 1,5 ή δεν έχουν βαθμό στο εργαστήριο, λόγω απουσιών ή λόγω μη παράδοσης των απαιτούμενων εργασιών,  δεν δικαιούνται να παραστούν στην εξέταση του θεωρητικού μαθήματος. 
Ισχύει μόνο για τους φοιτητές του πρώτου έτους.
 
 
Βογιατζή  Δ.   
 
Κορυφή σελίδας