ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δορυφορική Γεωδαισία (Θεωρία)

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές η ύλη της θεωρίας του μαθήματος Δορυφορική Γεωδαισία. Οι σπουδαστές θα πρέπει να προετοιμαστούν με κλειστές σημειώσεις και βιβλία για τα παρακάτω πεδία:

 • Γεωκεντρικά συστήματα αναφοράς
 • Προβολικά συστήματα αναφοράς
 • Συστήματα ορθομετρικών υψομέτρων
 • Σφάλματα δεκτών GNSS
 • Μέθοδοι μέτρησης με δέκτες GNSS
 • Ακρίβειες μέτρησης με δέκτες GNSS
 • Σχεδιασμός μετρήσεων με δέκτες GNSS
 • Αρχεία RINEX
 • Αρχεία εφημερίδων δορυφορικών τροχιών
 • Ταχύτητες μετακίνησης
 • Μετασχηματισμοί συντεταγμένων

Ο διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

Ακαδημαϊκός υπότροφος

 

Κορυφή σελίδας