ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εξέταση του μαθήματος Οικολογία & Αειφόρος Ανάπτυξη (Εργαστήριο)

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Η τελική εξέταση του μαθήματος Οικολογία & Αειφόρος Ανάπτυξη (Εργαστήριο) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17.01.2020, ώρες 16:00-19:00, στην αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος.

Η εξέταση θα είναι προφορική και θα διεξαχθεί με αλφαβητική σειρά. Η εξέταση θα βασίζεται στο υλικό του μαθήματος στο e-learning και στις εργασίες που παραδώσατε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Προϋπόθεση συμμετοχής στην εξέταση αποτελεί η παράδοση και επιτυχής εξέταση (Pass) τουλάχιστον τριών (3) από τις τέσσερις εργασίες. Εφόσον παραδώσατε και εξεταστήκατε επιτυχώς σε τέσσερις (4) εργασίες, λαμβάνετε 1,5 βαθμό επιπρόσθετα του βαθμού σας στην τελική εξέταση.

Ο διδάσκων   Ν.Α. Τσοχατζίδης

 

Κορυφή σελίδας