ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δορυφορική Γεωδαισία (Εργαστήριο)

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές ότι η παράδοση των εργασιών καθώς επίσης και οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη14/01/2020 και ώρα 9.30.

Ο διδάσκων

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

 

Κορυφή σελίδας