ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δορυφορική Γεωδαισία Εργασία 2

Ανακοινώνεται η 2η εργασία. Τα project η κάθε ομάδα μπορεί να τα κατεβάσει από το παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/sh/gv89ea7u44hbvw7/AACl-F3N937oimRKHsp0D1Yua?dl=0

 

Συνημμένα:

 

Κορυφή σελίδας