ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πράξεις Εφαρμογής Εργαστήριο

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές ότι η Πρώτη εργασία έχει ανεβεί στην παλαιά πλατφόρμα (e-learning). Καλούνται οι σπουδαστές, που παρακολουθούν το εργαστήριο, να κατεβάσουν, να εκτυπώσουν την εκφώνηση και να την έχουν μαζί τους την Πέμπτη 10/10 στο εργαστήριο. Όσοι σπουδαστές έχουν παρακολουθήσει το μάθημα αλλά κόπηκαν στο τελικό τεστ και δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν, καλούνται να διαμορφώσουν την εργασία τους με τα νέα πρότυπα και να την παραδώσουν μαζί με τις υπόλοιπες στο τέλος του εξαμήνου.

Ο διδάσκων

Κορυφή σελίδας