ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Φωτογραμμετρία 1 εργαστήριο.Εξετάσεις Η/Υ

 

Ανακοινώνονται Ημερομηνίες και ώρες εξετάσεων στους Η/Υ

Φοιτητών που εντάχθηκαν σε τμήμα και παρακολουθούν συστηματικά καθώς και παρατηρητών(που δεν παρακολουθούν )

Οι ημερομηνίες και ώρες είναι:

Α)Για παρατηρητές που δεν παρακολουθούν :

Η Δευτέρα 8-1-18 ,ωρες 1:00-3:00 για όσους φοιτ. των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Αέως Κ

Η Δευτέρα 8-1-18 ώρες 4:00-6:00 για όσους φοιτ. των οποίων τα επώνυμα αρχίζουν από Λ έως Ω.

 

Β)Για φοιτητές που εντάχθηκαν σε τμήμα και παρακολουθούν(Δευτέρα ή Τρίτη):

Την δεύτερη εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστ/νων-πρωτ/νιάς,

Η Δευτέρα 15-1-18, ώρες 12-3 και 3-6μμ

Η Τρίτη      16-1-18, ώρες 3-6 και 6-9μμ

 

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με ανοικτές σημειώσεις σε ότι αφορά τον Η/Υ

Tα παραπάνω ισύουν και για τα 4 εργαστήρια(Δε και Τρ)

Οι συμπληρώσεις -διευκρινήσεις επιμέρους ανά διδάσκοντα δεν αποκλείονται

 

Οι διδάσκοντες

Καραποστόλου Γ, Χριστοδούλου Κ.

 

Κορυφή σελίδας