ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη" προκειμένου να προβεί στον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη" προκειμένου να προβεί στον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας