ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εφαρμοσμένη Πληροφορική II-Εξέταση εργαστηρίου

Την Παρασκευή 10/6/22 θα γίνει εξέταση εργαστηρίου του μαθήματος Εφαρμοσμένη Πληροφορική IΙ στο εργαστήριο CAD, για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Νέο και το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών, με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί στο elearning του μαθήματος Εφαρμοσμένη Πληροφορική IΙ.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την Ακαδημαϊκή ή Αστυνομική Ταυτότητα.

Για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, παρακαλείσθε να προσέρχεστε στην ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα χωρίς κάποια καθυστέρηση.

 

Η διδάσκουσα,

Ζωή Ρίζου

Κορυφή σελίδας