ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Αλλαγή ημέρας εξέτασης Εργαστηρίου Γεωδαισία ΙΙΙ

Ανακοινώνεται ότι η εξέταση του Εργαστηρίου του Μαθήματος Γεωδαισία ΙΙΙ, μετατίθεται στις 08/06/2022, κατόπιν αιτημάτων αρκετών ομάδων.

Επομένως, στις 08/06/2022 και από ώρα 8.00 π.μ. θα ξεκινήσοουν οι προφορικές εξετάσεις και η παράδοση του Θέματος.

Οι εξετάσεις κάθε ομάδας θα διαρκέσουν 10-15 λεπτά της ώρας επί του Θέματος και των διαλέξεων του Εργαστηρίου.

Η παρουσία όλων των μελών των ομάδων είναι υποχρεωτική.

Οι ομάδες να βρίσκονται στον χώρο εξέτασης τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα.

Η εξέταση των ομάδων θα γίνει με αριθμητική σειρά.

 

Ο διδάσκων

 

Επ. Καθηγητής Δ. Αμπατζίδης

Κορυφή σελίδας