ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους

  • PDF

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. πρέπει να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας στις γραμματείες των τμημάτων τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά

1.Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη σε κάθε σελίδα  την Αίτηση Εγγραφής την οποία υπέβαλαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των εγγραφών και η οποία περιλαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου. (εκτύπωση από το site του Υπουργείου Παιδείας),

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις) του πρωτοετή φοιτητή (δεν χρειάζεται επικύρωση).

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4. Μια (1) φωτογραφία (τύπου ταυτότητας),

5. Για τους άρρενες μόνο, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

6. Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (συνημμένο)

7. Εάν οι φοιτητές δεν συμπλήρωσαν το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στο σύστημα για να το συμπληρώσουν, χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους στην ακόλουθη διεύθυνση:  https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp

8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (συνημμένο).

9. Βεβαίωση Διαγραφής (για όσους νεοεισαχθέντες φοιτητές φοιτούσαν πριν σε άλλη σχολή και έχουν ολοκληρώσει οι ίδιοι τη διαδικασία διαγραφής τους από το προηγούμενο Τμήμα εγγραφής τους)

10. Εκτυπωμένο το συμπληρωμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (συνημμένο)

 

αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή στέλνοντάς τα ταχυδρομικώς-courier, έως και την Παρασκευή 30.09.2022 στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τέρμα Μαγνησίας –Σέρρες Τ.Κ. 62124 

Μετά την ταυτοποίηση θα λάβουν τον αριθμό ειδικού μητρώου, (στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που  δήλωσαν), με τον οποίο ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να ενεργοποιήσει τον ιδρυματικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο ή το email που δήλωσαν μέσω της ιστοσελίδας URegister https://cm.ihu.gr/index.php?id=5586 για να παραλάβει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός θα χρησιμοποιείται για την πρόσβασή του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος και ιδίως στην Ηλεκτρονική Γραμματεία. Για το 1ο εξάμηνο οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν αυτόματα από τη Γραμματεία.

Για την απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας πρέπει να μεταβεί στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr/

 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας