ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  • PDF
Ανακοινώνεται η οριστικοποίηση του ήδη δημοσιευμένου Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 δεδομένου ότι δεν υπήρξαν εμπρόθεσμες ενστάσεις. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη "Εφόσον δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα οριστικός."
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
 
Κορυφή σελίδας