ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναβάλλεται η έναρξη των εξής μαθημάτων:
 
1. Φωτογραμμετρία Ι του Γ' Εξαμήνου, Διδάσκων Αναστάσιος Σταμνάς
 
2. Θεσμικό πλαίσιο για το Περιβάλλον του Εξαμήνου, διδάσκων Δημήτριος Μπότσης
 
3. Γεωδαισία IV (Δορυφορική Γεωδαισία) του Ε' Εξαμήνου, διδάσκων Δημήτρης Αμπατζίδης
 
4. Αλγοριθμικές Βάσεις στη Γεωπληροφορική του Ε' Εξάμηνο, διδάσκουσα Ζωή Ρίζου
 
Για την έναρξη των μαθημάτων αυτών θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
 
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Κορυφή σελίδας