ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, μετά από την υπ’ αριθ. 10/14-05-2021 (θέμα 5) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (ΑΥ) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας