ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Τρόπος Διενέργειας Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

Η συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής σε απόκριση της με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ αποφάσισε ομοφώνως στην υπ. αριθμ. 11/2021 έκτακτη συνεδρίαση:

τη διενέργεια των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-21 με εξ αποστάσεως μέσα

Κορυφή σελίδας