ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γεωδαισία ΙΙ (Εργαστήριο) Χριστοδούλου

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι η παράδοση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί έως τη Παρασκευή 24-06-2022 σε έντυπη μορφή η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

1.       Πρωτογενή μετρήσεις πολυγωνομετρίας (ειδικό έντυπο), και πρωτογενή μετρήσεις ταχυμετρίας (ειδικό έντυπο). (1 μονάδα)

2.       Εκτυπωμένο το ειδικό αρχείο με τις συντεταγμένες των σταθερών σημείων ανάλογα το ΑΕΜ του κάθε φοιτητή. Προσοχή! Οι συντεταγμένες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ. (0.5 μονάδα)

3.       Επίλυση πρωτογενών μετρήσεων πολυγωνομετρίας (αναγωγή όλων των μετρήσεων σε 1η θέση τηλεσκοπίου και 1η περίοδο). (1 μονάδα)

4.       Οριζοντιογραφική επίλυση όδευσης (ειδικό έντυπο επίλυσης όδευσης). (2 μονάδες)

5.       Υψομετρική επίλυση όδευσης (τριγωνομετρική χωροστάθμιση). (1 μονάδα)

6.       Πινακάκι με τις συντεταγμένες όλων των στάσεων (Χ, Υ, Ζ). (0.5 μονάδα)

7.       Οριζοντιογραφική – Υψομετρική επίλυση ταχυμετρικών σημείων σε ειδικό έντυπο. (1 μονάδα)

8.       Πινακάκι με τις συντεταγμένες όλων των σημείων λεπτομερειών. (0.5 μονάδα)

9.       Εκτυπωμένο σχέδιο σε κλίμακα 1:500 με όλες τις προδιαγραφές σχεδίασης. (2.5 μονάδες).

10.   CD με όλα τα ψηφιακά παραδοτέα. (Προσοχή! Σε περίπτωση που η επεξεργασία έχει πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η παράδοση του CD, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι δεν παραδόθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι).

Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν όποιο λογισμικό επίλυσης επιθυμούν για τη διεκπεραίωση της εργασίας, διαφορετικά όποιος/όποια επιθυμεί μπορεί να κάνει όλες τις επιλύσεις στο «χέρι». Το σχέδιο μπορεί να παραδοθεί είτε στο «χέρι» είτε με εκτύπωση από το AutoCAD. Όσα από τα ζητούμενα επεξεργάστηκαν στο χέρι, δεν θα είναι φωτοαντίγραφα, αλλά πρωτότυπα, καθώς επίσης όλα τα ζητούμενα, με τη σειρά που ζητούνται, θα δημιουργήσουν τεύχος όπου και θα παραδοθεί. Αναλυτικές οδηγίες μπορούν να πάρουν οι φοιτητές τη Δευτέρα 06-06-2022 και Τρίτη 08-06-2022 και ώρες 13.00-15.00.

Ο διδάσκων

Κορυφή σελίδας