ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Γραπτό τεστ "Περιβαλ. Σχ. Πόλεων και Ανοικτών Χώρων¨ και "Περιβαλ. Σχ. και Ανάλυση Χώρου"

Ανακοίνωση 

Το τεστ του μαθήματος "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων" και το τεστ του εργαστηρίου του μαθήματος "Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Χώρου" θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00 στο εργαστήριο Τοπογραφίας.

η διδάσκουσα

Γλυκερία Καριώτου

Κορυφή σελίδας