ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση εργαστηρίου Γεωδαισία ΙΙ (Τοπογραφία ΙΙ) (τμήμα Τετάρτης) Επείγον

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος της Τετάρτης να επικοινωνήσουν μέσω email με τον διδάσκοντα για να τον ενημερώσουν σε πιο στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται με το θέμα τους.

Ο διδάσκων

Κορυφή σελίδας