ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS I)

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Α. 18/09/2021, 10.00 – 12.00: Εξετάσεις του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος (ΜΟΝΟ για τους φοιτητές/τριες του Νέου Προγράμματος Σπουδών και οι οποίοι έχουν παραδώσει την εργασία εξαμήνου) που περιλαμβάνει quiz πολλαπλής επιλογής και κατόπιν προφορική εξέταση (για όσους φοιτητές/τριες έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο quiz).

Β. 18/09/2021, 12.00 – 18.00: Εξετάσεις του θεωρητικού μέρους του μαθήματος

Β1. 12.00 – 13.00: quiz πολλαπλής επιλογής

Β2. 13.00 – 18.00: προφορική εξέταση (για όσους φοιτητές/τριες έχουν προβιβάσιμο βαθμό στο quiz)

*Σημείωση: Για τους φοιτητές/τριες του Νέου Προγράμματος σπουδών το μάθημα είναι ενιαίο (εργ. και θεωρητικό μέρος). Επομένως θα εξεταστούν και στο εργ. και στη θεωρία

Κων/νος Ντούρος

Κορυφή σελίδας