ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση κ. Ντούρου – 11/3/2021

Τα μαθήματα Εφαρμογές τηλεπισκόπησης και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα (11/3/2021) λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα.

Οι ημερομηνίες αναπλήρωσης των εν λόγω μαθημάτων θα ανακοινωθούν.

Ο Διδάσκων

Ντούρος Κων/νος

Κορυφή σελίδας