ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Επιλογή ώρας παρακολούθησης εργαστηρίου μαθήματος «Στατιστική και θεωρεία σφαλμάτων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Στατιστική και θεωρεία σφαλμάτων» να επιλέξουν σε ποιο από τα δύο τμήματα του εργαστηρίου θα συμμετέχουν. Τα τμήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή στις 17:00-19:00 και 19:00-21:00. Η επιλογή θα πρέπει να δηλωθεί με αποστολή μηνύματος email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sotiriaanastasiou2@yahoo.com. Παρακαλώ στο μήνυμα που θα στείλετε να συμπεριλάβετε πέρα από την επιλογή σας και το ονοματεπώνυμο σας και το ΑΕΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όσοι δεν δηλώσουν συμμετοχή σε κανένα από τα δύο τμήματα θα θεωρηθεί ότι επέλεξαν να μην παρακολουθήσουν το εργαστήριο.

 

Κορυφή σελίδας