ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση αναπλήρωσης θεωρίας Κτηματολόγιο και Δορυφορική Γεωδαισία

Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση των θεωριών Κτηματολόγιο και Δορυφορική Γεωδαισία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28/12 και τις ακόλουθες ώρες:

Κτηματολόγιο10.00-12.00

Δορυφορική Γεωδαισία 12.00-16.00

Κορυφή σελίδας