ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Θεωρία Κτηματολόγιο και Δορυφορική Γεωδαισία

Ανακοινώνεται ότι η θεωρία του μαθήματος Κτηματολόγιο και Δορυφορική Γεωδαισία δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω προσωπικού πολύ μάτια του διδάσκοντα. Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με τους σπουδαστές. Ο διδάσκων Χριστοδούλου Κωνσταντίνος
Κορυφή σελίδας