ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση Εργ. Μαθήματος GIS 1 (επικαιροποιημένο)

Στο e-learning έχουν αναρτηθεί οι πίνακες των φοιτητών που παρέδωσαν την εργασία εξαμήνου καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του εργαστηρίου.

ΝΕΟ --> έχουν αναρτηθεί  επίσης οι πίνακες των φοιτητών που η εργασία τους είναι προβιβάσιμη

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να διαβάσουν προσεκτικά τις ανακοινώσεις και να ακολουθήσουν τις αντίστοιχες οδηγίες των ανακοινώσεων όπου αυτό απαιτείται.

Το πρόγραμμα το εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νέα ανακοίνωση σύντομα.

Οι διδάσκοντες

Κ.Ντούρος / Κ.Ντάσιου

Κορυφή σελίδας