ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής του Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Γεωπληροφορική σε Πολεοδομικές Εφαρμογές με έμφαση στις Πράξεις Εφαρμογής” (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ APP30447)

  • PDF

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας