ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εξεταστέα Ύλη φωτογραμμετρίας ΙΙ

Μην επικεντρωθείτε σε ασκήσεις εργαστηρίου(προόδου)
Απαραίτητες γνώσεις Υλη φωτογραμμετρίας 1
Επικεντρωθείτε στις παραγράφους:
4.1/4.2.4(sos)/4.4/4.4.2/4.5/4.6/4.6.2
5 κεφ. ολόκληρο
6.1 / 6.2 / 6.2.1 / 6.2.2 / 6.2.2.1 / 6.2.2.2 / 6.2.4όλο / 6.4(1η παράγραφος)
7.1/7.1.1/7.1.2(1η παράγραφος)/ 7.1.6
8.2-8.2.1
9.1/9.2/9.3/9.4
10.2.2.α/10.2.2.β
Επίσης :
Παράρτημα β: δυο μετασχηματισμοί
a)σχέσεις 2.54-2.55
b)σελ 282-283
 
Στο τέλος του βιβλίου ερωτήσεις επανάληψης: 6,7,9,18,22
Κορυφή σελίδας