ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Εξετάσεις Μαθήματος: Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης

Οι παρουσιάσεις των διαλέξεων, καθώς και η εξεταστέα ύλη του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος της πλατφόρμας e-learning

https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=417

Κ. Ντούρος

Κορυφή σελίδας