ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή/Φοιτήτριας για την συμμετοχή στην διεξαγωγή στην εξ’ αποστάσεως εξέτασης (Ιο

Παρακαλώ να συμπληρωθεί η αίτηση από όποιον φοιτητή/φοιτήτρια επιθυμεί να εξετασθεί στο μάθημα και να αποσταλεί έως και τις 12/06/2021 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sotiriaanastasiou2@yahoo.com.

Παρακαλώ να δοθεί προσοχή στην προθεσμία. Είναι σημαντική και πρέπει να τηρηθεί αυστηρώς ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί εγκαίρως το αρχείο με τις διευθύνσεις email που θα χρησιμοποιηθεί για να αποσταλεί η φόρμα της εξέτασης (θα πραγματοποιηθεί στο Google Forms). Όποιος στείλει την υπεύθυνη δήλωση μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται από τον φοιτητή/φοιτήτρια να δηλωθεί το μάθημα στο exams.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας