ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση του μαθήματος Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΙΙ(Ε) παλαιό ΠΠΣ

Έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμας του e-Learning  η εργασία του εξαμήνου.

Προσοχή την εργασία θα την βρείτε μέσα στο μάθημα Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι(Ε)

https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=79

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι σπουδαστές οφείλουν να παραδώσουν την εργασία   , για να έχουν δικαίωμα εξέτασης στην τελική εξέταση του εργαστηρίου.

 

Ο διδάσκων.

 

Πασχάλης  Γάκος

Κορυφή σελίδας