ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι-Ανακοίνωση ενεργοποίησης ηλεκτρονικού αποθετηρίου υποβολής εργασιών

Η υποβολή των εργαστηριακών ασκήσεων (4 στο σύνολο) πραγματοποιείται στον ηλεκτρονικό φάκελο-αποθετήριο του e-learning.
Η υποχρέωση εκπόνησης είναι μέχρι και 14/2/2021, και η υποχρεωση παράδοσης στις 15/02/2021 ηλεκτρονικά, όπως ορίστηκε από την αρχή του εξαμήνου, μαζί με την ημέρα διεξαγωγής της προγραμματισμένης εξέτασης του Μαθήματος  "ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι: Μέθοδοι και Όργανα".
Το σύστημα για την υποβολή των εργασιών ανοίγει στις 14/2/2021 και θα παραμείνει ανοικτό για τρεις (3) επιπλέον ημέρες μέχρι τις 17/02/2021 στις 23:59.
Ακόμη και όσοι έχουν υποβάλει μέσω e-mail την εργασία μέχρι και τις 14/01/2021 και έχουν λάβει επιβεβαίωση ληψης ή θετική απάντηση, είναι υποχρεωμένοι να ανεβάσουν και στο e-learning το αρχείο ή τα αρχεία των εργασιών τους, με μικρό μέγεθος για να είναι αποδεκτό από το σύστημα (<5ΜB). Λόγω του μεγάλου αριθμού και όγκου των αρχείων που στάλθηκαν, κάποια ενδέχεται μην έχουν παραδοθεί. Δεν είναι αποδεκτή η αποστολή αρχείων με wetransfer ή η χρήση cloud, goolge drive κλπ)

Αποθετήριο εργασιών θα λειτουργήσει και στην πλατφόρμα των εξετάσεων την ημέρα των εξετάσεων (15/02/2021).

Καλή επιτυχία.

Ε Τζάνου

Κορυφή σελίδας