ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Oικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Oικονομική Γεωγραφία, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη» 

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας